1. Εισαγωγή

Αυτή η Πολιτική Όρων Χρήσης ισχύει για τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών του ομίλου GNS. Κάνοντας χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών μας αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Προστασίας Απορρήτου στο ακέραιο.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Έχουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας και όλο το περιεχόμενο, που συμπεριλαμβάνουν τα ονόματά μας, εικόνες και λογότυπα. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, η αποσύνδεση στοιχείων, η αποσυμπίληση, αντίστροφη μηχανίκευση, λήψη, διάθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με εξαίρεση τη δική σας προσωπική μή εμπορική χρήση. Τίποτα σε αυτή την Πολιτική Όρων Χρήσης δεν λογίζεται ως χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, δικαιώματος σχεδιασμού ή υποδείγματος, ή πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Αποποίηση ευθυνών

Ο όμιλος GNS παρέχει τις διαδικτυακές τοποθεσίες και το περιεχόμενό τους σε εσάς “ως έχουν” ως δημόσια πηγή γενικών πληροφοριών. Μολονότι ο όμιλος GNS σκοπεύει αυτό το περιεχόμενο είναι σωστό και ενημερωμένο, δεν το υποστηρίζουμε και δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Κάθε σχέση εξάρτησης που εσείς επιχειρείτε από οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ο όμιλος GNS δεν υποστηρίζει, ούτε εγγυάται ότι οι διαδικτυακές τοποθεσίες μας θα λειτουργούν απρόσκοπτα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι το ηλεκτρονικό υλικό είναι απαλλαγμένο από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

4. Περιορισμοί ευθύνης

Συμφωνείτε στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο ότι ούτε ο όμιλος GNS, ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή άλλους εκπροσώπους ευθύνεται για τυχόν ζημίες, απώλειες, αξιώσεις, έξοδα και λοιπές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) οποιασδήποτε μορφής (είτε άμεσης, έμμεσης, ειδικής ή παρεπόμενης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των διαδικτυακών τοποθεσιών του ομίλου GNS (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου τους) είτε λόγω σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίασης του καταστατικού καθήκοντος ή άλλου γεγονότος.

5. Τοποθεσίες Τρίτων Κατασκευαστών

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών, οι διαδικτυακές τοποθεσίες μας παρέχουν υπερσύνδεσεις προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες που διαχειρίζονται τρίτοι. Εάν χρησιμοποιείτε αυτές τις άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, βγαίνετε από τις διαδικτυακές τοποθεσίες του ομίλου GNS. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε κάθε συνδεδεμένη διαδικτυακή τοποθεσία, αυτό θα γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ο όμιλος GNS δεν έχει τον έλεγχο και δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό σε οποιαδήποτε τοποθεσία τρίτου κατασκευαστή. Οι υπερσυνδέσεις δεν συνεπάγονται ότι ο όμιλος GNS είναι συγγενής εταιρεία ή συνδέεται με οποιαδήποτε τοποθεσία τρίτου κατασκευαστή.

6. Αλλαγές στην Πολιτική Όρων Χρήσης

Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές αυτής της Πολιτικής Όρων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε ελέγχετε αυτή την Πολιτική τακτικά καθώς η συνεχής χρήση των τοποθεσιών μας μετά από μια αλλαγή αποτελεί αποδοχή της αλλαγής.

7. Ισχύουσα Νομοθεσία

Αυτή η Πολιτική Όρων Χρήσης διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.