H Helikon Shipping υιοθετεί τα μετρητά χρήματα με ψηφιακή τεχνολογία επί των πλοίων με το Voyager MONEY του ομίλου GNS

May 29, 2019

ΛΟΝΔΙΝΟ, 20 ΜΑΙΟΥ 2019 Η Helikon Shipping, φορέας μεταφοράς χύδην φορτίου ενέκρινε το Voyager MONEY, ένα καινοτόμο τρόπο για τη μείωση των επί του σκάφους ταμειακών διαθεσίμων, τη βελτίωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της ασφάλειας.

Το Voyager MONEY παρέχεται από τον κορυφαίο πάροχο λύσεων ναυτικών δεδομένων όμιλο GNS σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής λύσεων διεθνών πληρωμών Caxton FX και εγκρίνεται από τους πλοιοκτήτες που θέλουν να αφαιρέσουν την πολυπλοκότητα από τη διαχείριση των μετρητών.

Το Voyager MONEY παρέχει μια λύση διεθνών πληρωμών και κάρτας που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του ομίλου GNS να αναλάβει τον έλεγχο των πληρωμών τους, είτε διανέμοντας πολλαπλά νομίσματα στον πλοίαρχο και το πλήρωμα ή πληρώνοντας τοπικούς προμηθευτές σε μια βάση «πάνω στην ώρα». Οι κάρτες πληρωμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, εξωχρηματιστηριακά στις τράπεζες και να αγοράσουν είδη από περισσότερα από 33 εκατομμύρια εμπορικά σημεία Mastercard σε όλο τον κόσμο.

«Η Χρήση του Voyager MONEY σημαίνει ότι η Helikon μπορεί να βελτιστοποιήσει τις ταμειακές ροές και να αυξήσει τους οικονομικούς ελέγχους μας, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της παράδοσης μετρητών για τους πλοιάρχους και τα πληρώματα μας», αναφέρει ο Lauren Emery, Οικονομικός Διευθυντής, Helikon Shipping. «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ασφάλεια και την απλότητα της λύσης MONEY Voyager, καθώς και την εξατομικευμένη και εστιασμένη εξυπηρέτηση που λαμβάνουμε από τον τοπικό, ειδικό Διαχειριστή του Λογαριασμού μας.»

Το Voyager MONEY μειώνει την ανάγκη να μεταφέρουν μεγάλα ποσά σε μετρητά επί των πλοίων, που είναι ανεπαρκή από την άποψη των ταμειακών ροών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών και μειώνει τον κίνδυνο της κλοπής και απώλειας. Οι διαχειριστές πλοίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Voyager MONEY για να μεταφέρουν χρήματα ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος σε οποιαδήποτε από τα 15 νομίσματα, κεφάλαια τα οποία είναι άμεσα προσβάσιμα στον πλοίαρχο του πλοίου για φόρτωση στον άνετο και ασφαλή χώρο πληρωμής καρτών Voyager.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η στρατηγική μας για συνεργασία με ισχυρές, επαγγελματικές οργανώσεις για την παροχή οικονομικών και λειτουργικών οφελών έφεραν τον όμιλο GNS, την Helikon Shipping και την Caxton FX μαζί,» δήλωσε ο Paul Stanley, Διευθύνων Σύμβουλος, του ομίλου GNS. «Η Helikon τώρα έχει δύο ισχυρούς εταίρους δεδομένων και πληρωμών για την υποστήριξη των αναγκών των διεθνών πληρωμής της από μια αποδεδειγμένη, διαισθητική πλατφόρμα που μειώνει τον κίνδυνο και εξοικονομεί χρήματα.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς το Voyager MONEY μπορεί να αφαιρέσει την ταλαιπωρία και το κόστος από τη διανομή μετρητών στον πλοίαρχο και στο πλήρωμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του ομίλου GNS στη διεύθυνση customerservices@gnsworldwide.com

Σχετικά με την Caxton FX
Η Caxton είναι μια εταιρεία διεθνών πληρωμών που ιδρύθηκε, λειτουργεί και ρυθμίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκίνησε το 2002 από τον επενδυτή του χρηματοτεχνολογικού τομέα Rupert Lee-Browne, η επιχείρηση έχει τώρα ετήσιο κύκλο εργασιών £1 δισεκατομμύριο. Το μοντέλο της Caxton ήταν να έχει χαμηλότερες τιμές από τους παραδοσιακούς παρόχους, ενώ προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών. Η Caxton πρωτοστάτησε στην χρήση των διαδικτυακών πλατφορμών και προπληρωμένων καρτών σε διάφορα νομίσματα για να προσφέρει στους πελάτες απλούστερες, ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο αποδοτικές διεθνείς πληρωμές. https://www.caxtonfx.com/