4 τυφλά σημεία του συστήματος πλοήγησης

June 28, 2019

Με το ψηφιακό σύστημα πλοήγησης, η συνδεσιμότητα, η ανταλλαγή πληροφοριών και τα αναλυτικά στοιχεία δεδομένων ανοίγουν νέες ευκαιρίες ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, να βελτιώσει την ασφάλεια και την συμμόρφωση και να μειωθεί το κόστος του συστήματος πλοήγησης. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να αγνοούν πολλά από τα οφέλη που έχουν στη διάθεσή τους.

Αυτό το έγγραφο του κλάδου από τον όμιλο GNS αποκαλύπτει τους 4 βασικούς τομείς όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν την ψηφιακή πλοήγηση και σας δείχνει πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυσή σας.

Κάνετε λήψη εδώ.