1. Εισαγωγή

Ο όμιλος GNS δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς κατά διαστήματα, προκειμένου να σάς παρέχουμε αγαθά και υπηρεσίες. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολής, ή μέσω των διαδικτυακών τοποθεσιών μας. Με την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων σε εμάς αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στο ακέραιο.

Είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί Προστασίας Δεδομένων του 1998.

Η πολιτική αυτή εξηγεί τα ακόλουθα:

  • ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με εσάς.
  • πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς.
  • πότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
  • αν θα αποκαλύψει τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε άλλο.
  • τις επιλογές σας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε εμάς και
  • τη χρήση cookies στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας και πώς μπορείτε να απορρίψετε τα cookies.

2. Ποιοι είμαστε;

Οι αναφορές στον όμιλο GNS σε αυτήν την πολιτική, είναι περιστασιακά αναφορές στον όμιλο εταιρειών Global Navigation Solutions. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλο τον όμιλο εταιρειών Global Navigation Solutions.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα θα συλλέξουμε σχετικά με εσάς;

Όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες μας, κάνετε έρευνα ή εγγράφεστε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο μπορεί να λάβουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, το τηλέφωνο ή αριθμό κινητού τηλεφώνου, ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας, επιτρέπετε στον όμιλο GNS (και, ενδεχομένως,
στους εταίρους και τους εργολάβους) να σας παρέχουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε.
Ο όμιλος GNS επίσης χρησιμοποιεί cookies (βλέπε περαιτέρω πληροφορίες
παρακάτω για λεπτομέρειες) και συλλέγει Διευθύνσεις IP (η διεύθυνση IP είναι
ένας αριθμός που μπορεί να αναγνωρίζει έναν ειδικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή δικτύου στο Διαδίκτυο) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές από τους επισκέπτες στις διαδικτυακές τοποθεσίες του ομίλου GNS.

4. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των εξής: για να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες και περιεχόμενο σε απευθείας σύνδεση, για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτούς και για να ασχοληθούμε με τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας και για «λόγους διαχείρισης υπηρεσιών», το οποίο σημαίνει ότι ο όμιλος GNS μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, για λόγους που σχετίζονται με το προϊόν, την υπηρεσία ή διαδικτυακό περιεχόμενο για το οποίο έχετε εγγραφεί, όπως ορίζεται στην ενότητα 5 κατωτέρω (π.χ. για να σας παρέχουμε υπενθυμίσεις κωδικού πρόσβασης ή να σας ειδοποιήσουμε ότι μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή διαδικτυακό περιεχόμενο έχει ανασταλεί για λόγους συντήρησης).

5. Πότε θα επικοινωνήσει μαζί μου ο όμιλος GNS;

Ο όμιλος GNS μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας:

  • σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικτυακό περιεχόμενο που έχετε αγοράσει ή εγγραφεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να παραδώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή το διαδικτυακό περιεχόμενο σε εσάς.
  • σε σχέση με οποιαδήποτε αλληλογραφία που λαμβάνουμε από εσάς ή οποιοδήποτε σχόλιο ή παράπονο που κάνετε για τον όμιλο GNS.
  • για να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (η συμμετοχή είναι πάντα σε εθελοντική βάση) ή να λάβουμε ανατροφοδότηση σχετικά με την υπηρεσία που παρέχουμε και
  • για σκοπούς μάρκετινγκ, όπου έχετε συμφωνήσει σε αυτό (βλέπε ενότητα 6 παρακάτω).

6. Θα επικοινωνήσετε μαζί μου για σκοπούς μάρκετινγκ;

Αν έχετε συμφωνήσει ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, ενδέχεται να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας περιστασιακά.

7. Ο όμιλος GNS θα κοινοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα σε κάποιον άλλο;

Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν εμπιστευτικά, εκτός από εκεί που απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο να τα αποκαλύψουμε (για παράδειγμα, σε κρατικούς φορείς και σε εταιρείες επιβολής του νόμου) ή όπου χρειάζεται να τα παράσχουμε σε εταιρείες πιστωτών τρίτων, εταιρείες εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών, εταιρείες υπηρεσιών πρόληψης απάτης ή εταιρείες διανομής.
Σε γενικές γραμμές, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας εντός του ομίλου GNS. Ωστόσο, μερικές φορές πρέπει να στείλουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους σε σχέση με τις πληρωμές που κάνετε προς όφελός μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τρίτους, όπως εταίρους και εργολάβους, για την παροχή ορισμένων αγαθών ή υπηρεσιών που μπορεί να αγοράσετε και αυτά τα τρίτα μέρη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων σας στον όμιλο GNS ή τη μεταβίβαση σε τρίτους, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν μπορούν να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και η συλλογή, η αποθήκευση και η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται από εμάς θα εξακολουθεί να διέπονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

8. Πόσον καιρό θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη σχετική δραστηριότητα, ή για όσο διάστημα ορίζεται σε οποιαδήποτε σχετική σύμβαση που έχετε μαζί μας ή όπως ορίζεται σε κάθε πρόγραμμα διατήρησης (μια βάση δεδομένων που καθορίζει ποια έγγραφα θα πρέπει να τηρούνται και για πόσο χρονικό διάστημα).

9. Πώς μπορώ να μάθω τι είδους προσωπικά δεδομένα έχει ο όμιλος GNS σχετικά με εμένα;

Σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με εσάς και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες. (Χρεώνουμε £10 για αιτήματα παροχής πληροφοριών και θα σας ζητήσουμε να αποδείξετε την ταυτότητά σας με 2 έγγραφα εγκεκριμένης αναγνώρισης). Θα κάνουμε εύλογες προσπάθειες για να παρέχουμε, διορθώσουμε ή διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στα αρχεία μας. Παρακαλείσθε να απευθύνεστε αιτήματα και ερωτήσεις σχετικά με αυτό ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου στο Νομικό μας Τμήμα

10. Cookies

Οι διαδικτυακές τοποθεσίες του ομίλου GNS χρησιμοποιούν cookies για την αποθήκευση πληροφοριών στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις τοποθεσίες. Το cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων, που περιλαμβάνει συχνά ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αποστέλλεται στη συσκευή σας από τον υπολογιστή μιας διαδικτυακής τοποθεσίας και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Μερικά από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των τοποθεσιών μας και άλλα μάς βοηθούν να βελτιωθούμε δίνοντάς μας κάποια εικόνα για το πώς η χρησιμοποιείται η τοποθεσία.

Αυτά τα cookies εγκαθίστανται όταν υποβάλετε μια φόρμα, συνδέεστε ή αλληλεπιδράτε με την τοποθεσία κάνοντας κάτι που είναι πέρα από το να κάνετε κλικ σε μερικές απλές συνδέσεις. Χρησιμοποιούμε επίσης κάποια μη απαραίτητα cookies για να παρακολουθούμε τους επισκέπτες ανώνυμα ή να ενισχύσουμε την εμπειρία σας από αυτή την τοποθεσία.

Αν αυτό δεν σας ικανοποιεί, δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies, αλλά μερικά ωραία χαρακτηριστικά σχετικά με τις τοποθεσίες ίσως να μην είναι διαθέσιμα. Για να ελέγξετε τα cookies τρίτων, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

11. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε ελέγχετε αυτή την Πολιτική τακτικά καθώς η συνεχής υποβολή προσωπικών δεδομένων μετά από μια αλλαγή αποτελεί αποδοχή της αλλαγής.

12. Ισχύουσα Νομοθεσία

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.